למ"מ - לחימה מבוססת מציאות!

לפעול עמ' לשרוד מצב מסכן חיים:                                             

היכן ?

מתי ?

באילו אמצעים ?

*  תחת אילו מגבלות אישיותמגבלות חוק ?


למ"מ: אימונים בנושאי קרב מגע וקרב פנים אל פנים (קפא"פ). הגנה עצמית: במקום, בזמן ובאמצעים הקיימים. 
                                                                                                                                                                        סרטון לדוגמה מחומר הלימוד: מס' טכניקות לחימת יד ריקה נגד סכין.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
                                                          Comments